Skole Barnehage Skolehelsetjeneste Helsestasjon Jordmortjenesten

Handlingsveilederen:

Et arbeidsverktøy for fagfolk og foresatte

BTI-modellen er en veileder for hvordan ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for. I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser. De fire beskriver videre alle aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss en undring/bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivåer i kommunen. I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av flere handlingsveiledere, som inneholder konkrete beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy.

Til veileder

Nivå 0

Undersøk magefølelsen, avklar om det er grunn til bekymring
Til veileder

Nivå 1

Intern innsats
Til veileder

Nivå 2

Enkelt tverrfaglig samarbeid med en ekstern tjeneste
Til veileder

Nivå 3

Komplekst tverrfaglig samarbeid mellom to eller flere tjenester
Til veileder